♡میـ نویسمــ حرفــ دلمــ را تا همهـ بدانند عاشقــ یکــ لحظهــ نگاهتــ هستمـ♡
by : x-themes

 

تـقدیمـ بـﮧ صاحب چشــمــآنے ڪـﮧ آرامشـ قـلب مـטּ است

و صـدایـش دلنشیـטּ تــریـטּ تــرانـﮧ مــטּ اَست ،

از بودنـت بـرایمـ عآدتے سآختے ڪـﮧ بے تــو بودטּ را بــاور نـدارم ؛

چـﮧ خوب شـد ڪـﮧ بـﮧ دنیــا آمـدے

و چـﮧ خوب تـر شـد ڪـﮧ دنیــآے مــטּ شـدے ؛

هـمیشـﮧ بداטּ ڪـﮧ تــآ ابـد دوستـت دارم.

سه شنبه 19 آبان 1398 18:41 |- amorous -|

آدم

    خــــوب

            نداریـــم

        فقـــــــــــــــــط

بعضیــــــــــــــــا

                  کمتــــــــــر

                             عوضــــــــــین

 

یک شنبه 18 بهمن 1394 19:13 |- amorous -|

یادمان باشد به حرمت ناچیز ترین

لحظه های خوبمان ...

هنگامی که به بن بست میرسیم

وقت جدایی ...

طبعمان آنقدر بزرگ باشد که همدیگر

را به لجن نکشیم!

یادمان باشد هر چه بودیم

انتخاب هم بودیم...

 

یک شنبه 11 بهمن 1394 12:33 |- amorous -|

ﺳﺮﺁﻏـــــﺎﺯِ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺑﯽ ﺷﮏ

ﺻﺪﺍﯼِ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥِ ﮐﺴﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ ...

جمعه 11 دی 1394 22:49 |- amorous -|

دیدن عكست تمام سهم من است

از " تـــو "

ان را هم جیره بندی كرده ام

تا مبادا

توقعش زیاد شود دِل اســت دیـــگر ...

ممكن است فردا خودت را از من بخواهد ....

جمعه 20 آذر 1394 20:14 |- amorous -|

هیــچ مترســـکی را شبیــه گــــرگ نساختـــن

شبیـــه پلنـــگ و شـــیر هم نساختـــن

انـــگار مـــوجودی ترسنـــاک تـر از آدم نیســت...

 

 

پنج شنبه 19 آذر 1394 21:47 |- amorous -|

ســـکوت کن

بگــذار بعــض هایت سربستــه بمــاند...

گاهــــی...

چهار شنبه 18 آذر 1394 22:26 |- amorous -|

ϰ-†нêmê§

صفحه قبل 1 صفحه بعد